ارائه خدمات مالی و مالیاتی

موسسه حسابداری باتاب

انجام کلیه امور حسابداری و کنترل داخلی

راه اندازی سیستم مالی

ایجاد کدینگ حسابداری و ورود اطلاعات

حسابداری انواع شرکت ها

ارائه انواع گزارشات

تهیه صورتهای مالی

آموزش نیروی انسانی شرکت

حسابداری و مشاوره مالیاتی

تشکیل پرونده مالیاتی

دریافت کد اقتصادی

تنظیم اظهارنامه مالیات بر درآمد

تحریر دفاتر قانونی

پلمپ دفاتر

تنظیم لیست مالیات حقوق

مالیات بر ارزش افزوده

تمدید گواهی نامه

تنظیم گزارش فصلی

جهت ارتباط با ما در اینستاگرام پیام دهید:

اینستاگرام : khadamatemali.batab